Är du nyfiken på att bli familjehem?  Varför inte starta som kontaktfamilj eller avlastningsfamilj?

Alla barn kan inte bo hemma hos sina vårdnadshavare. De kan behöva komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Familjehemmet blir den trygga punkt som barnet eller ungdomen behöver med allt vad det innebär av tid, kärlek, regler, läxor och liknande.

Som familjehem inkluderar du barnet som ditt eget barn.  I de flesta fall innebär det också att familjehemmet måste arbeta med barnets vårdnadshavare och nätverk. Familjehemmet arbetar tillsammans med socialförvaltningen.

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn eller ungdom och tar emot barnet eller ungdomen efter behov, t ex en helg i månaden. Barnet bor i de flesta fall övrig tid hemma hos sina vårdnadshavare/familjehem.

Ett jourhem är ett hem där man placerar barnet/ungdomen under en viss tid.

En avlastningsfamilj hjälper familjehemmet vid behov, vanligast en helg i månaden, och efter gemensam planering. Då tar man emot barnet i sitt eget hem och inkluderar den som en del av familjen.

Hur blir man familjehem?

Det första är att du ringer oss. Vi finns i hela Sverige, men generellt går det till så här;

Du ringer oss på telefon eller mejlar. En familjehemskonsulent kommer då att kontakta dig. Alla som vill bli familjehem måste genomgå en familjehemsutredning. Det är familjehemskonsulenten som gör utredningen. Det som händer är då att vi kontaktar er och utreder er. Ni behöver inte ha någon utbildning inom barn eller pedagogik. Några av de krav som finns för att bli familjehem är att ni har plats och tid för ett barn.  Att ni inte finns registrerade i misstanke och belastningsregistret hos Polisen, i socialregistret och/eller hos Kronofogden.

Varför välja oss?

Hos oss får du stöd och hjälp i ditt arbete med barnet under alla timmar på dygnet. Våra konsulenter har planerad jour varje dag. Våra konsulenter har tyngdpunkten för er som familjehem. Vi har ingen mall som du som familjehem måste passa in i utan vi är flexibla och anpassar efter de behov som uppkommer.

Vi är behjälpliga i möten med socialtjänsten och genomförandeplanen för barnet.

Vi fungerar som ett bollplank för era tankar och känslor. Då finns vi där som ett stöd vilket kan kännas skönt eftersom vi har tystnadsplikt.

Vi jobbar hårt med matchningen mellan familjehemmet och barnet för att det ska bli en så naturlig vardag som möjligt för båda parter.