Vi som arbetar på Familjehemmen i Skåne AB

Här kan du läsa lite om oss som du möter när du kontaktar oss. Vi är ett väl sammansvetsat arbetslag med olika erfarenheter som tillsammans bidrar till att få våra familjer, barn och ungdomar att känna sig trygga hos oss.

Sary Karanouh
Sary KaranouhVerksamhetschef och placeringsansvarig samordnare
Sary har en gedigen och mångårig erfarenhet av arbete på häktet, SIS, hvb-hem, som kontaktperson och övervakare samt innehar ett flertal utbildningar inom det sociala området. Sary har även arbetat ett flertal år inom bevakningsbranschen och då i rollen som gruppledare, samordnare och chef och har erfarenhet när det gäller säkerhet och förebyggande arbete.
Han är född och uppvuxen i Sverige, han besitter språkkompetens och den viktiga kulturkompetensen från de nordafrikanska länderna, Sary talar flytande Arabiska, Franska, Svenska och Engelska.
Linda Fredriksson
Linda FredrikssonKonsulent
Linda är leg.sjuksköterska.
Linda är sedan tidigare specialist utbildad inom psykiatri/psykologi/neuropsykiatri och har många års erfarenhet av arbete med både ungdomar och vuxna.
Marie Bergström
Marie BergströmLeg.Psykolog
Christina Ingelgren
Christina IngelgrenKonsulent/Socionom
Lång erfarenhet av ungdomar som kurator på gymnasieskolor.
Arbetat med djurassisterad verksamhet med barn, arbetsrehabilitering samt haft uppdrag av frivården
Har under många år varit familjehem.
Emirjon Vekaj
Emirjon VekajKonsulent
Emirjon har arbetat som behandlingsassistent/ungdomspedagog på en särskola under många år. I hans arbete har han ansvarat för insatser för elever på flera livsområden t ex pedagogiskt stöd i skolan, fritidsaktiviteter, kontakt med jämnåriga kompisar, kontakt med familj och hjälp-jag i vardagliga situationer som i skolan, på fritiden och i hemmiljön.
Emirjon jobbar aktivt med ungdomarna/barnen hos oss samt att han avlastar våra familjer.